Firma GEOSTAR vznikla v roku 1996. Spoločnosť podnikala do roku 2004 ako združenie fyzických osôb. Dňa 14. 2. 2004 spoločnosť zmenila právnu formu podnikania, kedy bola zapísaná do Obchodného registra ako GEOSTAR, s.r.o. Od roku 1996 sa naša spoločnosť zaoberá poskytovaním služieb prevažne pre stavebné organizácie, projekčné kancelárie, mestské úrady ako aj developerske spoločnosti.

Postupne sa rozsah našej činnosti rozširoval o nových zákazníkov a firmy, s ktorými spolupracujeme dodnes a spokojní zákazníci sa znova vracajú za overenou kvalitou a rozsahom našich služieb. Pri spracovaní našich projektov kladieme veľký dôraz na plné využitie možností najmodernejšej meracej a výpočtovej techniky a na použitie najnovších komunikačných prostriedkov a informačných technológií v rámci spoločnosti ako aj pri kontakte so zákazníkmi.

Pôsobíme na celom Slovensku. Máme krátke dodacie termíny a dokážeme sa prispôsobiť želaniam zákazníka na forme spracovania dát.  • 3 motorové vozidlá
  • GPS Leica 1200 Smart rover
  • totálne stanice Topcon, Leica
  • nivelačný prístroj
  • rádiostanice MOTOROLA
  • ploter A1, tlačiarne A3, kopírka A3
  • štandardné hardverové a softverové vybavenie